Frequently Asked Questions
1.  Wat is IVR?
2.  Wat kost Call4Action per maand?
3.  Hoe ziet een factuur van Call4Action er uit?
4.  Wanneer ontvang ik mijn factuur?
5.  Kan ik me als particulier ook aanmelden voor Call4Action?
6.  Wat is een 0800-nummer?
7.  Wie betaalt de kosten van een 0800-nummer?
8.  Hoe voorkom ik misbruik van mijn 0800-nummer?
9.  Wat is een 0900-nummer?
10.  Wat is het verschil tussen een tarief per minuut en een tarief per gesprek?
11.  Wat zijn de afdrachten van een 0900-nummer?
12.  Wie bepaalt welk nummer ik kan gebruiken?
13.  Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van een kort 0800- of 0900-servicenummer?
14.  Ik heb al een servicenummer, kan ik dan toch gebruik maken van Call4Action?
15.  Kan ik ook met een gewoon telefoonnummer gebruik maken van Call4Action?
16.  Kan ik ook een 088-bedrijfsnummer gebruiken voor Call4Action?
17.  Wat zijn 088- bedrijfsnummers?
18.  Wat zijn de kosten van een 088-bedrijfsnummer?
19.  Wie kunnen 088-bedrijfsnummers aanvragen bij de OPTA?
20.  Wat is een naamnummer?
21.  Wat is het voordeel van een naamnummer?
 
Wat is IVR?
IVR staat voor Interactieve Voice Respons, ook wel Audiotex of VRU genoemd. IVR is een techniek die het mogelijk maakt om ‘gesprekken’ per telefoon te voeren zonder dat er sprake is van ‘live contact’. Via een keuzemenu kunnen bijvoorbeeld verschillende teksten worden uitgespeeld of berichten worden ingesproken. Een computer ontvangt dan instructies via het telefoonnet door middel van de toetsen op uw telefoon. Vanzelfsprekend behoort doorverbinden vanuit het menu ook tot de mogelijkheden.

Terug 
Wat kost Call4Action per maand?
Het basisabonnement kost € 45,- per maand. Dit bedrag is inclusief de kosten van een 0800- of 0900-servicenummer. Alle informatie over additionele services en variabele kosten kunt u vinden in het prijsoverzicht.

Terug 
Hoe ziet een factuur van Call4Action er uit?
Afhankelijk van de door u gebruikte modules en het aantal verkeersminuten zal er maandelijks een (credit)factuur naar u worden verzonden.

Op deze factuur staan de abonnementskosten en de kosten voor het (bel)verkeer apart vermeld. Bij het (bel)verkeer wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten per gesprek (het starttarief dat ook wel call set up wordt genoemd) en kosten per tijdseenheid (minuten / seconden). Bij 0900-nummers worden de opbrengsten direct met de kosten verrekend op de factuur.

Klik hier voor een voorbeeld voor een factuur met een 0800-nummer;
Klik hier voor een voorbeeld voor een factuur met een 0900-nummer.


Terug 
Wanneer ontvang ik mijn factuur?
De factuur ontvangt u in de regel in de laatste week van de maand volgend op de maand waarop de factuur betrekking heeft. Over maart 2006 ontvangt u dus de factuur in week 17.

Terug
Kan ik me als particulier ook aanmelden voor Call4Action?
Nee, dat kan niet. Kleine zelfstandigen kunnen zich wel aanmelden. In de aanmeldprocedure wordt gevraagd naar uw inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel en uw BTW-nummer.

Terug
Wat is een 0800-nummer?
Een 0800-nummer is een telefoonnummer dat voor de beller altijd gratis is. Iemand die een 0800-nummer draait, weet dat er aan het gesprek geen kosten verbonden zijn. Dit geldt voor zowel vaste als mobiele telefonie.

Terug
Wie betaalt de kosten van een 0800-nummer?
De kosten die gemoeid zijn met gesprekken via 0800-nummers worden betaald door de bedrijven of  organisaties die het nummer aanbieden. Een overzicht van de kosten voor een 0800-nummer via Call4Action vindt u hier.

Terug
Hoe voorkom ik misbruik van mijn 0800-nummer?
Dat kan met Call4Blacklist. Met behulp van deze faciliteit voorkomt u dat plaagbellers uw 0800-nummer misbruiken en uw medewerkers lastigvallen. Met de simpele toetscombinatie [*] [0] [#] wordt het nummer van een plaagbeller op een 'zwarte lijst' geplaatst. Zo voorkomt u onnodige irritatie, heeft u geen kosten voor ongewenste gesprekken en wordt de service aan uw klanten niet verstoord.

Terug
Wat is een 0900-nummer?
Een 0900-nummer is een telefoonnummer waarvoor de beller een bepaald tarief betaalt. Deze tarieven variëren van € 0,01 per minuut tot € 1,30 per gesprek. De beschikbare tarieven voor 0900-nummers via Call4Action vindt u hier.

Terug
Wat is het verschil tussen een tarief per minuut en een tarief per gesprek?
Bij een tarief per minuut betaalt de beller voor iedere minuut een bepaald bedrag, bijvoorbeeld € 0,80. Bij een tarief per gesprek betaalt de beller nooit meer dan het afgesproken bedrag, bijvoorbeeld € 1,30. Het maakt daarbij niet uit hoeveel minuten een beller aan de lijn blijft.

Terug
Wat zijn de afdrachten van een 0900-nummer?
De afdrachten per minuut zijn afhankelijk van het tarief dat voor het 0900-nummer geldt. Voor iedere minuut die een beller aan de lijn blijft, ontvangt u een bepaald bedrag. Een overzicht van de afdrachten is hier terug te vinden. Let op: bij betaling per gesprek nemen de afdrachten af naarmate een beller langer aan de lijn blijft. Het is dan zelfs mogelijk dat een lang gesprek u geld gaat kosten in plaats van opleveren.

Terug
Wie bepaalt welk nummer ik kan gebruiken?
Via Call4Action kunt u zelf een nummer selecteren uit de lijst van nummers die beschikbaar zijn. De tarieven die de beller voor het nummer betaalt staan erbij vermeld.

Terug
Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van een kort 0800- of 0900-servicenummer?
De OPTA stelt eisen aan het gebruik van een kort servicenummer:

0800-xxxx : minimaal 3.500 oproeppogingen per maand en 6.000 belminuten per maand
0900-xxxx : minimaal 3.000 oproeppogingen per maand en 7.500 belminuten per maand

Indien u aan deze eisen denkt te voldoen, dan dient u een korte omschrijving (mediaplan) aan te leveren waaruit blijkt dat u het minimale volume behaalt. Indien achteraf blijkt dat u dit volume niet behaald heeft, is de OPTA gerechtigd het nummer uit dienst te halen.

Terug
Ik heb al een servicenummer, kan ik dan toch gebruik maken van Call4Action?
In de meeste gevallen kunt u met een eigen nummer ook gebruik maken van Call4Action. Het is daarbij wel van belang dat u via de OPTA een ‘beschikking’ heeft van het nummer. Dit houdt in dat u dus eigenaar moet zijn van het servicenummer. Als dit het geval is, dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
  1. Een kopie van de beschikking van de OPTA (alle pagina’s);
  2. Een geldig uittreksel Kamer van Koophandel van uw bedrijf of organisatie;
  3. Een door u ondertekende verklaring waarin u ons toestemming geeft om het nummer te gebruiken. Deze ontvangt u van ons.

Let op: indien u een eigen nummer wilt gebruiken via Call4Action, dan duurt het langer voordat uw account operationeel is. Dit heeft vooral te maken met de noodzakelijke administratieve handelingen die moeten worden verricht. Zo moet uw nummer ondermeer worden aangemeld bij onze telecom-operator. De gemiddelde verwerkingstijd is vijftien werkdagen.

Terug
Kan ik ook met een gewoon telefoonnummer gebruik maken van Call4Action?
Ja, dat kan. Er is echter wel een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van een zogenoemd geografisch nummer. Neemt u voor de mogelijkheden contact met ons op.

Terug
Kan ik ook een 088-bedrijfsnummer gebruiken voor Call4Action?
Ja, dat is mogelijk. U dient zelf een nummer(blok) aan te vragen bij de OPTA (www.OPTA.nl).

Terug
Wat zijn 088- bedrijfsnummers?
088-bedrijfsnummers zijn niet plaatsgebonden telefoonnummers voor bedrijven en instellingen. Met 088-bedrijfsnummers zijn de medewerkers van een bedrijf, ongeacht de locatie waar zij zich bevinden, bereikbaar via zowel een vaste als mobiele telefoon. Ook bij verhuizingen blijven de medewerkers onder hetzelfde nummer bereikbaar. Bedrijfsnummers zijn met name interessant voor bedrijven en instellingen met meerdere locaties, die een landelijke uitstraling willen hebben maar niet de kosten- en/of opbrengstenstructuur van een 0800- of 0900-nummer. De bedrijfsnummers maken het mogelijk dat verschillende locaties via éénzelfde doorkiesreeks (088- x xxx xxx) gebeld kunnen worden.

Terug
Wat zijn de kosten van een 088-bedrijfsnummer?
Bedrijfsnummers worden in blokken van 100 nummers uitgegeven. De kosten zijn € 45,- voor toekenning van 100 bedrijfsnummers en € 20,- jaarlijkse toezichtkosten per 100 bedrijfsnummers. Call4Action kan hierbij niet voor u bemiddelen. (Zie ook “Kan ik ook een 088-bedrijfsnummer gebruiken voor Call4Action?”)

Terug
Wie kunnen 088-bedrijfsnummers aanvragen bij de OPTA?
Bedrijven en instellingen die vestigingen in Nederland hebben kunnen zelf bedrijfsnummers aanvragen. Vervolgens dienen deze nummers aangesloten te worden bij aanbieders ofwel telefoonmaatschappijen die bedrijfsnummers via hun netwerk faciliteren.

Terug
Wat is een naamnummer?
Naambellen is bellen door gebruik te maken van de combinatie letters en cijfers op de telefoon. Het is enigszins vergelijkbaar met sms en de T9 functie. Als de naam langer is dat het beschikbare aantal cijfers, dan is dat geen bezwaar. De verbinding komt al tot stand na het intoetsen van het juiste aantal cijfers en de rest wordt door het IVR-systeem genegeerd. Als u bijvoorbeeld belt met 0800-CALL4INFO, dan toetst u dus het nummer 0800-2255446.

Terug
Wat is het voordeel van een naamnummer?
Het voordeel van een naamnummer is dat het makkelijk te onthouden is. 0900-8844 wordt door de politie gebruikt voor niet spoedeisende gevallen. Nadat de naam 0900-TUIG werd gecommuniceerd nam het verkeer aanzienlijk toe. Houdt er echter wel rekening mee dat nog niet iedereen weet hoe naambellen werkt. Communiceer waar mogelijk ook altijd het nummer zelf. Een naamnummer bestaat in de meeste gevallen uit minimaal 7 letters (bij een lang servicenummer).

Terug